Isanne BV is het adres voor uw Particuliere belastingen.

Denk hierbij aan:

 *   Inkomstenbelasting               inkomstenbelasting is een internationaal veel voorkomende belasting op inkomen die door een staat (of een lager overheidsorgaan) wordt geheven van (natuurlijke en rechts-)personen.
*   Huurtoeslag             De huurtoeslag, een inkomensafhankelijke toeslag , is een tegemoetkoming in de huurkosten van de Nederlandse overheid voor huurders die in verhouding tot hun  inkomen veel  huur  betalen.
*   Zorgtoeslag             De zorgtoeslag, een inkomensafhankelijke toeslag , is een persoonlijke tegemoetkoming van de Nederlandse overheid om de premie voor de  zorgverzekering    voor iedereen betaalbaar te houden.
*   Kinderopvangtoeslag              Een ouder heeft aanspraak op een kinderopvangtoeslag in de door hem of zijn partner te betalen kosten, indien het betreft:
  •  kinderopvang in een geregistreerd kindercentrum;
  • of gastouderopvang in een geregistreerde voorziening voor gastouderopvang die plaatsvindt door tussenkomst van een geregistreerd gastouderbureau.