Isanne BV is er niet alleen voor de ondernemer, maar ook particulieren zijn bij ons welkom.
In de praktijk merken wij dat bij veel kantoren de particulier niet altijd de aandacht krijgt die hij of zij verdiend. De particulier is bij ons een persoon die aandacht krijgt.

Wij nemen alle zorg uit handen op het gebied van belastingaangifte voor particulieren. Wij berekenen uw belastbare inkomen zo laag mogelijk binnen de gestelde wettelijke grenzen. Niet zelden valt uw aangifte inkomstenbelasting hierdoor gunstiger uit.

Onze diensten voor de particulier

 • Het verzorgen van de fiscale aangifte inkomstenbelasting
 • Het aanvragen van voorlopige teruggave / aanslag inkomstenbelasting
 • Het aanvragen van toeslagen, bijvoorbeeld kindertoeslag, zorgtoeslag en huurtoeslag
 • Bijstaan van particulieren m.b.t. hun privé administratie

Manier van werken 

 • Intakegesprek om gegevens te verzamelen
 •  Opname in onze gespecialiseerde aangifte-software
 • Het op elektronische wijze van verzenden van de aangifte inkomstenbelasting
 • Uitgebreide rapportage waarin u kunt lezen hoe de aangifte is opgebouwd
 • Opgave van de bedragen van aanslagen inkomstenbelasting en zorgpremie die u kunt verwachten
 • Archivering van uw stukken en aangiften
 • Periodiek controle op de mogelijkheid op het middelen van inkomens
 • Het gehele jaar voor u de mogelijk om ons kantoor te bellen met vragen
 • Het regelen van uitstel voor het doen van aangifte bij de belastingdienst
 
 

Indien u uw aangifte inkomstenbelasting door ons administratiekantoor laat verzorgen, dan stellen wij het zeer op prijs indien u de volgende gegevens of bescheiden (indien van toepassing) bij de hand heeft:

 • Kinderen inclusief geboortedatum
 • Partner inclusief geboortedatum en BSN (voorheen sofinummer)
 • Gezinssituatie (samenwonend, gehuwd of alleenstaand)
 • Jaaropgaven
 • Kopie voorlopige teruggaaf
 • Kopie aangifte inkomstenbelasting voorgaand jaar
 • Gegevens auto van de zaak (ook bestelwagen) inclusief merk, type, catalogusprijs en de periode dat u beschikking over de auto had
 • Kilometerregistratie bij beperkt privé-gebruik
 • Inkomsten (kosten) uit overige werkzaamheden
 • WOZ waarde van de eigen woning en periode van bewoning indien niet het hele jaar
 • Jaaropgave van de hypotheek (rente en saldo schuld per 31 december)
 • Indien nieuwe hypotheek en/of oversluiting notarisafrekening, taxatienota en overzicht meerwerk bij nieuwbouw
 • Opgave levensverzekeringen
 • Overzicht ontvangen alimentatie of lijfrente
 • Opgave betaalde premies voor lijfrenteverzekeringen, AOV verzekeringen.
 • De jaaropgave van uw pensioenverzekeraar (de zogenaamde factor A)
 • Overzicht bank / giro / spaartegoeden, zowel saldo per 1-1 als per 31-12
 • Overzicht aandelen / obligaties / spaarloonregelingen, zowel saldo per 1-1 als per 31-12
 • Opgave overige roerende zaken (niet eigen woning)
 • Opgave schulden (anders dan hypotheek eigen woning)
 • Opgave betaalde giften (ook lidmaatschap vakbond en culturele gezelschappen) en kerkelijke bijdragen (let wel op de vanaf 2008 verplichte ANBI-verklaring!)
 • Opgave betaalde kinderopvang en overzicht dagdelen en evt. bijdrage werkgever
 • Opgave van ziektekosten en/of studiekosten
 • Betaalde alimentatie voro kinderen of ex-partner
 • Alle overige bescheiden die van toepassing kunnen zijn.