Gaan uw kinderen naar de kinderopvang?
Dan kunt u misschien kinderopvangtoeslag krijgen.
Dit is een tegemoetkoming in de kosten die u maakt.
 
Wie krijgt kinderopvangtoeslag?
U kunt kinderopvangtoeslag krijgen als:
 • U werkt, een opleiding volgt, een traject naar werk of een inburgeringscursus bij een gecertificeerde instelling. Dit geldt ook voor uw partner.
 • uw kind naar een geregistreerde kinderopvang gaat.
 

Kan ik kinderopvangtoeslag krijgen?

U krijgt kinderopvangtoeslag als u aan de volgende voorwaarden voldoet:
 • U krijgt kinderbijslag of een pleegouderbijdrage voor het kind. Of u onderhoudt uw kind in belangrijke mate.
 • Uw kind staat op uw woonadres ingeschreven.
 • Uw (gezamelijke) inkomen is niet te hoog.
 • Het kindercentrum of gastouderbureau is geregistreerd. Bij gastouderopvang moeten ook de gastouder en gastouderlocatie geregistreerd zijn.
 • U hebt met het kindercentrum of gastouderbureau een schriftelijke overenkomst afgesloten.
 • Het kind waarvoor u de kinderopgvangtoeslag vraagt, zit nog niet op het voortgezet onderwijs.
 • U of uw partner betaalt de kosten voor kinderopvang.
 • U en uw partner hebben de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning.
 • U werkt, studeert, volgt een traject of een inburgeringscursus bij een gecertificeerde instelling. Dit geldt ook voor uw partner.