Isanne BV is het adres voor uw Zakelijke belastingen.

Denk hierbij aan:

 *   Omzetbelasting                      Omzetbelasting of btw (belasting over de toegevoegde waarde) is een indirecte belasting die een overheid heft op de verkoop van producten of diensten.
 *   Loonbelasting                      Loonbelasting is een directe belasting die geheven wordt over het loon van werknemers of met hen gelijkgestelde personen.
 *   Vennootschapsbelasting                     Vennootschapsbelasting is een internationaal veel voorkomende directe belasting op "inkomen" die door een staat (of een lager overheidsorgaan) wordt geheven van rechtspersonen en bepaalde niet rechtspersoonlijkheid bezittende samenwerkingsverbanden. 
 *   Inkomstenbelasting                       Inkomstenbelasting is een internationaal veel voorkomende belasting op inkomen die door een staat (of een lager overheidsorgaan) wordt geheven van (natuurlijke en rechts-)personen.