De wetgeving stelt bepaalde eisen waaraan ondernemers moeten voldoen.
De Belastingdienst beoordeelt aan de hand van uw omstandigheden of u aan die eisen voldoet.
Isanne BV heeft hierbij veel praktijk ervaring en kennis van de belastingwetgeving. Wij adviseren u en stellen uw ondernemers-aangifte inkomstenbelasting op.
 
De aangifte inkomstenbelasting voor ondernemers volgt na de goedkeuring van de jaarrekening van het bedrijf waaruit de winst uit onderneming blijkt.
Wij verzorgen uw complete aangifte op basis van uw bedrijfsadministratie.
Uw aangifte moet namelijk worden uitgebreid met de verlies- en winstrekening en balans van uw onderneming.
 
Het is dus erg belangrijk om kritisch te kijken naar alle mogelijkheden en aftrekposten om uw belastingdruk te optimaliseren.
Bijv. Investeringsaftrek, voorkoming dubbele belasting, enz.
Uw persoonlijke situatie speelt eveneens een grote rol, zoals uw overige inkomsten uit werk en woning (box 1), uw inkomen uit aanmerkelijk belang (box 2) en uw inkomen uit sparen en beleggen (box 3).
Wij spreken altijd uw aangifte inkomstenbelasting met u door, zodat u zelf goed op hoogte blijft van uw situatie en wij u deskundig kunnen adviseren.
Na uw goedkeuring wordt de aangifte inkomstenbelasting door ons elektronisch naar de desbetreffende Belastingdienst verzonden.