Wanneer u personeel in dienst heeft of indien u zelf in dienst bent van uw bedrijf (bijvoorbeeld als DGA binnen uw BV) verlangt de Belastingdienst dat u periodiek aangifte doet van loonheffingen.
Deze elektronische aangifte bestaat uit loonbelasting en premies sociale verzekeringen en vloeit voort uit de salarisadministratie.
Deze aangiften loonheffing dienen stipt en correct te worden ingediend.
 
Isanne BV adviseert u omtrent alle aspecten van de wet- en regelgeving.
Wij berekenen de meest voordelige opties qua verloning, onkostenvergoedingen en arbeidsvoorwaarden voor uw bedrijf.
 
Voor een punctuele verwerking van uw aangifte...
U kunt zichzelf veel tijd en geld besparen door de loonheffingen en aangifte loonbelasting door Isanne BV te laten verzorgen.
Wij zorgen voor een tijdige afhandeling van het collectief deel en werknemersdeel, als onderdeel van de totale loonadministratie.
De Belastingdienst stuurt elk jaar de 'Aangiftebrief Loonheffingen'. Als werkgever of ondernemer bent u inhoudingsplichtig.
De werknemersgegevens van de aangifte worden verzonden naar de polis administratie van het UWV en worden onder meer gebruikt door de Belastingdienst, het CBS en gemeenten.