Op basis van de door u of door ons verwerkte administratie kunnen wij uw aangifte omzetbelasting verzorgen.
Afhankelijk van uw situatie verzorgen wij maandelijks, per kwartaal of jaarlijks uw aangifte omzetbelasting.
 
Uw aangifte omzetbelasting wordt door ons kantoor elektronisch verzonden naar de Belastingdienst.
Vervolgens ontvangt u van ons een uitdraai van de verschuldigde omzetbelasting.
 
Mocht de Belastingdienst naar aanleiding van de ingediende aangifte vragen hebben, dan zullen wij deze voor u afhandelen.