Om uw Aangifte Vennootschapsbelasting zo optimaal mogelijk in te dienen heeft Isanne BV veel jaren expertise in huis.
In de afgelopen jaren is de Vpb qua regelgeving enorm uitgebreid en steeds complexer geworden.
Deze nieuwe regels vinden hun weerslag in de aangifte Vennootschapsbelasting, die meer ingewikkeld en specialistisch wordt.
 
Vennootschappen (BV en NV) zijn verplicht elektronisch aangifte vennootschapsbelasting (VPB) te doen.
Deze bedrijven als rechtspersonen betalen vennootschapsbelasting over het belastbare bedrag.
Dit is de belastbare winst in een bepaald jaar, verminderd met de aftrekbare verliezen.
Ook Verenigingen en Stichtingen kunnen te maken hebben met een verplichting aangifte Vpb.
Ook kunt u te maken hebben met een zgn. 'Fiscale Eenheid' waarbij er een fiscale consolidatie gemaakt dient te worden.
 
Belangrijke factoren voor de Vennootschapsbelasting
Winst- en Verliesrekening van de onderneming met de commerciële en fiscale gegevens.
Fiscaal geconsolideerde cijfers en commerciële gegevens van elke werkmaatschappij
De balans van de onderneming en vermogensvergelijking
Investeringsaftrek en desinvesteringsbijtelling
Voorkoming dubbele belasting Houdster-, ruling- en financieringsmaatschappijen
Verhoudingen tussen moeder- en dochtermaatschappijen bij voeging in en ontvoeging uit een fiscale eenheid